Jan Hermen Post
Jan Hermen PostVoorzitter
Ik ben Jan Hermen Post. Voorzitter van het bestuur van jeugdhonk 3:16. In mijn
dagelijkse werk sta ik voor de klas en geef ik in het Voortgezet Onderwijs de
vakken godsdient, burgerschap en nederlands.
Sinds de oprichting geloof ik in de toegevoegde waarde 3:16. Het jeugdhonk is
een prettig en gezellig onderkomen waar iedereen welkom is. Door de
enthousiaste en betrokken leiding is het een plek waar je echt gezien wordt en
er fijn onderling contact kan zijn.
Een honk voor jeugd door jeugd, is ons motto. Dat daarom elk barteam een
eigen jongere medewerker heeft, vind ik echt fantastisch.
In al die 6 jaren dat we draaien, hebben we het jeugdhonk nog nooit één
weekend hoeven te sluiten. Voor mij is dat een bevestiging dat we er werkelijk
toe doen. En dat we als bestuur dit alles vanuit 5 verschillende kerken kunnen
runnen zie ik als een wonder.
Erna Last
Erna LastVoorzitter
Edwin Bouwers
Edwin BouwersCGK
Wita Last
Wita LastVoorzitter
Ik ben Wita Last-ten Klooster. Ik ben 49 en getrouwd met Jacob. Samen hebben wij 5 kinderen, 3 zoons en 2 dochters. Inmiddels uitgebreid met een schoonzoon en een schoondochter. We hebben een eigen bedrijf waar onze oudste zoon intussen ook werkzaam is. Mijn drive voor 3:16 is mee te helpen om een fijne plek te bieden aan onze jeugd. Waar ze op een verantwoorde manier gezellige avonden
kunnen hebben.
Anneke Bos
Anneke BosGK