For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Een donatie kan worden overgemaakt naar onze rekening bij de Rabobank, te weten:  NL84 RABO 0117 2224 61. Weet dat de Stichting Interkerkelijk Jeugdhonk 3:16  geen ANBI- status heeft. De doelstelling(en) van de stichting komt (helaas) niet overeen met de criteria voor een ANBI beschikking.

Echter, periodieke giften in geld zijn vanaf 2014 wel fiscaal aftrekbaar als er een schriftelijke overeenkomst voor tenminste 5 jaar aan ten grondslag ligt tussen schenker en ontvanger. Een schriftelijke overeenkomst c.q. voorbeeldformulier is op de website van de Belastingdienst te downloaden en gezamenlijk in te vullen. Het bedrag moet dan elk jaar ongeveer hetzelfde zijn.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Bezoekadres

’t Olde Staduus  (in de kelder)

Havenplein 1, 8281 EV  Genemuiden

Openingstijden

Vrijdag 20:00 tot 24:00
Zaterdag 20:00 tot 23:30.

Contact

info@jeugdhonk316.nl

0383858490

Get Connected

Jeugdhonk 316 is actief op social media.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.