Doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel om een ontmoetingsplaats (jeugdhonk) te creëren en te beheren voor jongeren vanaf 12 jaar zittende in de 1e klas van het voortgezet onderwijs of hoger, waar ze op vrijdag- en zaterdagavond terecht kunnen en dat wordt gerund door christelijk betrokken medewerkers en jongeren zelf.  Op die manier willen we jongeren een plaats bieden waar ze zich veilig voelen en waar het gezellig is. Waar jongeren worden bevestigd in wie ze zijn, waar een luisterend oor voor hen is en waar in de omgang met de jongeren en in de activiteiten de liefde en genade van Jezus Christus te zien is.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16