Informatie

3:16 Een naam met een belofte..

3:16 is een bijzondere naam. Niet alleen omdat het een naam is die alleen uit cijfers bestaat. Nee, omdat het een naam is die verwijst naar een bijzondere tekst uit een heel bijzonder boek. Gods eigen Woord: de Bijbel. In Johannes 3:16 staat een tekst die alle mensen op deze aarde iets prachtigs belooft. Iedereen die in God en de wederopstanding van Jezus Christus gelooft zal het eeuwige leven krijgen. Die belofte geldt dus ook voor jou! Hoe bijzonder is het dat die ongelofelijk grote God zijn eigen Zoon liet sterven om jou te redden?

Aan die bijzondere gebeurtenis word je telkens weer herinnerd wanneer je naar jeugdhonk 3:16 gaat. En wat is er nu mooier dan een gezellige avond beleven met je vrienden, met die prachtige belofte in je achterhoofd?

 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Johannes 3:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16