Niets gevonden

Het lijkt erop dat we niet kunnen vinden waar je naar zoekt. Misschien kun je er naar zoeken.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16