Vrienden van 316

Schenken met belastingvoordeel

De Belastingdienst betaalt graag een deel van jouw gift. Als je ons namelijk minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is je gift volledig aftrekbaar van de belasting. En krijg je een deel van je gift terug. Dat noemen we een periodieke schenking.

Profiteer of schenk het voordeel

Je bepaalt zelf de hoogte van je gift en legt dit vast via een schriftelijke schenkingsovereenkomst. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat je van je belastbaar inkomen mag aftrekken. Zo kun je er voor kiezen om zelf van het voordeel te profiteren of het voordeel aan Jeugdhonk 316 te schenken.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16